• Kategorie
  • Szukaj
  • Kanalizacja

Części i akcesoria kanalizacyjne

 

Kanalizacja to system rur, urządzeń i akcesoriów kanalizacyjnych służący do odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych oraz użytku publicznego. Stanowi on bardzo ważny element każdej infrastruktury miejskiej, gdyż odpowiada za transportowanie ścieków do oczyszczalni. Funkcjonowanie kanalizacji jest również bardzo istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób związanych z brakiem higieny i nieodpowiednim gospodarowaniem odpadami. Standardowy system kanalizacji dzieli się na kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną.

Kanalizacja wewnętrzna

Kanalizacja wewnętrznato część systemu kanalizacyjnego, która znajduje się wewnątrz budynków i odpowiada za odprowadzanie ścieków z pomieszczeń sanitarnych – na przykład łazienek, toalet, kuchni czy pralni. Najczęściej jest zbudowana z rur oraz kształtek kanalizacyjnych montowanych w ścianach i podłogach budynku. Podzespoły kanalizacji wewnętrznej łączą się z rurami kanalizacyjnymi na zewnątrz budynku i umożliwiają tym samym odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Do podstawowych elementów kanalizacji wewnętrznejmożemy zaliczyć rury kanalizacyjne, złącza i rozety, a także różnego rodzaju kształtki kanalizacyjne – na przykład kolana nastawne, trójniki i czwórniki. Te podzespoły są najczęściej wykonywane z tworzyw sztucznych i charakteryzują się wysoką wytrzymałością. Należy jednak pamiętać, że elementy kanalizacji wewnętrznejtrzeba poddawać regularnemu czyszczeniu. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z zapychaniem się rur instalacyjnychi niewłaściwym odprowadzaniem nieczystości.

Kanalizacja zewnętrzna

Kanalizacja zewnętrznato ta część systemu kanalizacyjnego, która znajduje się na zewnątrz budynków i odpowiada za transportowanie ścieków z budynków do oczyszczalni. Tworzy ją sieć rur oraz kanałów i jest połączona z systemami odprowadzania wód opadowych, takimi jak rynny i studzienki. Umożliwiają one kontrolę przepływu wody i zapobiegają zalewaniu terenu w przypadku gwałtownych opadów deszczu.

Do najważniejszych części kanalizacji zewnętrznejmożna zaliczyć elementy systemów drenarskich, rury kanalizacyjne oraz kształtki instalacyjne.Podzespoły te (podobnie jak w przypadku kanalizacji wewnętrznej) wykonuje się najczęściej z tworzyw sztucznych – na przykład PCV. Są odporne na działanie substancji żrących. Należy jednak pamiętać, aby nie wylewać do kanalizacji substancji zabronionych, które mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz innych organizmów żywych.

Rury kanalizacyjne w ofercie sklepu Szlog

Rury kanalizacyjne są podstawowym elementem systemów kanalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.Umożliwiają transport ścieków z pomieszczeń sanitarnych aż do oczyszczalni. Wykonane są najczęściej z tworzyw sztucznych (takich jak PCV) i charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie żrących detergentów. Systemy kanalizacji tworzą rury o różnych średnicach, przy czym kanalizacja wewnętrznazbudowana jest zwykle z rur o mniejszej średnicy, natomiast kanalizacja zewnętrzna– z tych większych. Rura kanalizacyjnamoże mieć różną długość, której dobór powinien zależeć od konstrukcji samej instalacji. W naszej ofercie znajdują się trwałe, wysokiej jakości rury o różnej długości i średnicy.

Elementy systemów drenarskich

Kolano drenarskie oraz trójnik drenarski to podstawowe elementy systemów drenarskich.Służą one do odprowadzania wody opadowej i montowane są głównie w budynkach położonych na obszarach o wysokim poziomie opadów deszczu i skłonności do powodzi. Celem systemu drenarskiego jest więc zapobieganie zalaniom terenu, a także uszkodzeniom budynków i infrastruktury.

Kolana i trójniki drenarskiewykonane są najczęściej z tworzyw sztucznych i umożliwiają tworzenie instalacji drenarskich o różnych kierunkach przepływu wody. Kolana drenarskiesłużą do zmiany kierunku przebiegu rur drenarskich o 90 stopni, natomiast trójniki drenarskiestosowane są do tworzenia rozgałęzień infrastruktury instalacji. Oba elementy mogą występować w różnych rozmiarach, jednak ich średnice muszą odpowiadać średnicy rur drenarskich.

Akcesoria kanalizacyjne

Akcesoria kanalizacyjneto wszystkie elementy wykorzystywane w systemach kanalizacyjnych w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Wśród nich należy wyróżnić środki i preparaty chemiczne do prac montażowych – w tym różnego rodzaju pasty i smary poślizgowe do łączenia rur, które ułatwiają montaż rur kanalizacyjnychznajdujących się w trudno dostępnych miejscach. Preparaty te zawierają środki antykorozyjne, które dodatkowo zapobiegają powstawaniu korozji w miejscu łączenia rur kanalizacyjnych.

Artykuły do kanalizacji – Szlog

 

Firma Szlog to czołowy dostawca części i akcesoriów do systemów kanalizacyjnych. Wśród oferowanych przez nas produktów można znaleźć podzespoły stosowane zarówno w kanalizacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Na szczególną uwagę zasługują rury oraz kształtki kanalizacyjne, które umożliwiają tworzenie instalacji o skomplikowanych kształtach. Wszystkie nasze produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania i gwarantują trwałą eksploatację przez długie lata.