• Kategorie
  • Szukaj
  • Uchwyty i obejmy

 

Uchwyty i obejmy do rurto elementy montażowe stosowane do łączenia i mocowania rur instalacyjnych. Zapewniają one stabilne połączenie podzespołów i chronią rury przed przemieszczaniem się. Zastosowanie tych elementów pozwala na zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji instalacji, a także utrzymanie prawidłowego ułożenia poszczególnych części układu. Brak usztywnienia rur instalacyjnych mógłby doprowadzić do powstania uszkodzeń wywołanych np. drganiami, które są generowane podczas przepływu czynnika roboczego.

Obejmy i uchwyty do mocowania rurmogą występować w formie pojedynczej lub podwójnej. Obejmy pojedynczesą przeznaczone do mocowania jednego ciągu rur, natomiast podwójne – do mocowania dwóch ciągów rur prowadzonych równolegle.Obejma na ruręmoże być również wyposażona w specjalną gumę na powierzchni wewnętrznej, której zadaniem jest dodatkowa ochrona oraz lepsze trzymanie rur instalacyjnych. W zależności od wymagań uchwyty i obejmymogą występować w różnych rozmiarach, co pozwala na precyzyjne dopasowanie wielkości mocowań do średnicy rur instalacyjnych.

Obejma GBS

Obejma GBSto rodzaj obejmy zaciskowejstosowanej w systemach instalacji rurowych, której zadaniem jest połączenie dwóch rur o podobnym rozmiarze i kształcie. Elementy te wykonane są zwykle ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej i występują w formie pierścienia o niewielkiej szerokości. Obejmy GBSmontowane są w miejscu łączenia dwóch rur instalacyjnych i zaciskane za pomocą śruby umieszczonej prostopadle do osi opaski. Zacisk połączenia uzyskiwany jest poprzez dokręcanie śruby, co zapewnia szczelność oraz sztywność całej konstrukcji. Obejmy metalowemogą występować w różnych rozmiarach, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w systemach instalacji rurowych.

Obejma zaciskowa

Tradycyjna obejma zaciskowaskłada się z dwóch podstawowych części: wygiętego pręta w kształcie litery „U” oraz profilowanej blaszki, która pełni funkcję zacisku. Oba elementy łączą się, tworząc obejmę zaciskowądo rur instalacyjnych. Siła zacisku uzyskiwana jest poprzez dokręcenie nakrętek na obu końcach wygiętego pręta, a tym samym dociśnięcie blaszki do elementu hydraulicznego. Cechą charakterystycznąobejmy zaciskowejjest łatwość montażu, jednak proces ten wymaga zastosowania klucza o odpowiednim rozmiarze.

Uchwyty do rur PPRC

 

Uchwyty do rur PPRCto rodzaj uchwytów z tworzywa sztucznego (uchwytów plastikowych) stosowanych do łączenia i montażu elementów instalacji wykonanych głównie z polipropylenu. Zastosowanie w takim wypadku uchwytów metalowych do rurmogłoby doprowadzić do uszkodzenia ich powierzchni, z uwagi na mniejszą twardość tworzyw sztucznych w porównaniu do metalu. Uchwyt do rury PPwystępuje w formie pojedynczej, a jego zamknięcie uzyskuje się poprzez dokręcenie śruby znajdującej się po bocznej stronie pierścienia. Uchwyt do mocowania rur PPRCwyposażony jest w kołek, który umożliwia jego montaż na ścianie.