• Kategorie
  • Szukaj
  • Kratki ściekowe

Kratki ściekoweto podstawowy element systemów kanalizacyjnych, których zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wody i zapobieganie zalewaniu narażonych na to obszarów. Są one powszechnie stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W zależności od miejsca występowania, kratki te mogą być wykonane z różnych materiałów oraz mieć różne rozmiary i kształty.

Decydując się na instalacjękratki ściekowej,należy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Pierwszą z nich jest wybór odpowiedniego miejsca. Kratka ściekowapowinna być zamontowana w punkcie, gdzie gromadzi się największa ilość wody. Ważne jest również, aby kratka była dostosowana do wymiarów odpływu, ponieważ zbyt duża może się nie mieścić, natomiast zbyt mała nie będzie w stanie skutecznie zatrzymać odpadów. Należy również pamiętać o prawidłowym osadzeniu kratki w podłożu, na co ma bezpośredni wpływ jej kształt i rozmiar sitka.

Budowa kratek ściekowych

Kratka ściekowaskłada się z kilku elementów, które razem tworzą początek systemu do odprowadzania wody. Jego podstawę stanowi korpus, który jest najczęściej wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu i pełni rolę obudowy. Drugą częścią jest sama kratka (sitko). To element wierzchni, który może być wykonany z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub żeliwa. Cechą charakterystyczną tego elementu jest wysoka wytrzymałość na obciążenia, a także odporność na korozję. Ostatnim elementem jest rura odpływowa, która jest wykonana z tego samego materiału co korpus i odpowiada za odprowadzanie wody do dalszych fragmentów kanalizy. Stanowi ona często integralną część z korpusem.


Z uwagi na konstrukcję kratki ściekowejmożemy wyróżnić jej dwa główne rodzaje: pionowe i boczne. Kratki ściekowe pionowemają prostą budowę, co oznacza, że rura odpływowa umieszczona jest współosiowo do wlotu kratki. Kratki ściekowe bocznemają natomiast budowę odwrotną, tzn., że rura odpływowa jest umieszczona prostopadle do wlotu kratki. Rodzaj zastosowanej kratki zależy od budowy systemu kanalizacyjnego.

Jakie sitko wybrać?

Jednym z najważniejszych elementów kratki ściekowejjest sitko. Jego zadaniem jest zatrzymywanie odpadów stałych i zapobieganie przedostawaniu się ich do wnętrza systemu kanalizacyjnego. Materiałem sitka może być zarówno plastik (tworzywo sztuczne), jak i metal (stal nierdzewna). Pomimo iż oba rodzaje sitka pełnią taką samą funkcję, różnią się między sobą pod względem właściwości.


Kratki ściekowe plastikowesą przede wszystkim lżejsze oraz tańsze, jednak ich wadą jest większa podatność na uszkodzenia mechaniczne, a co za tym idzie – mniejsza trwałość. Z uwagi na wymienione cechy są one najczęściej stosowane wewnątrz budynków. Kratki ściekowe nierdzewnecharakteryzują się dużo lepszą wytrzymałością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Z tego względu są one najczęściej stosowane na zewnątrz budynków.

Zastosowanie kratek ściekowych

Kratki ściekowe, w zależności od budowy i rodzaju materiału, mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Do najczęściej stosowanych zaliczamy kratki ściekowe żeliwne, które są wykorzystywane w ujściach wody znajdujących się na chodnikach i jezdniach. Drugim rodzajem są kratki ściekowe przemysłowe, które są najczęściej montowane w magazynach i halach produkcyjnych. Trzecim rodzajem są kratki ściekowe garażoweorazkratki ściekowe liniowe(podłużne), które montuje się w garażach i halach garażowych. Kratki ściekowe plastikoweznajdują swoje zastosowanie najczęściej w domach i mieszkaniach.